УМОВИ ПРИЄДНАННЯ

Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» виконується у відповідності до постанови НКРЕКП №310 від 14.03.2018 «Про затвердження Кодексу систем розподілу» на підставі договору про приєднання та технічних умов, які є його невід’ємним додатком, у наступних випадках:

  • приєднання нової електроустановки
  • збільшення електричної потужності існуючої електроустановки
  • зміни вимог замовника до категорії надійності електропостачання
  • зміни точки приєднання електроустановки замовника
  • зміни схеми живлення електроустановки замовника з однофазної на трифазну

Замовник звертається до ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» щодо наміру приєднатися до системи розподілу із заявою типової форми.
Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається Замовником особисто або надсилається поштовим рекомендованим відправленням за адресами зазначеними на нашому сайті.
До заяви про приєднання обов’язково додаються:
1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку – викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);
3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;
4) техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) (за наявності).
Замовник (юридична особа або фізична особа-підприємець) додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі – ПДВ).
Замовник (фізична особа) додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті – серія та номер паспорта).
У заяві Замовник має зазначити про свій намір або його відсутність щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання.
У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» приймає належним чином оформлені документи, надає Замовнику зауваження щодо повноти та належного оформлення документів.
Підготовка та надання Замовнику договору про приєднання та технічних умов можливі тільки після отримання ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» всіх документів, вичерпний перелік яких наведено вище.
Договір про приєднання вступає в силу тільки після його підписання двома сторонами.
Розрахунок вартості приєднання залежить від типу приєднання (стандартне, нестандартне) та замовленої до приєднання потужності.
Зверніть увагу!
Послуга з улаштування вузла обліку надається та оплачується окремо. За бажанням Замовника цю послугу може надавати будь-який постачальник послуг комерційного обліку.
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» зареєстровано як постачальник послуг комерційного обліку та надає послугу улаштування вузла комерційного обліку.
Замовник має право самостійно придбати лічильники електричної енергії (а також засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії) та надати їх разом із паспортом (відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку) для встановлення на своєму об’єкті. Під час їх купівлі Замовник повинен керуватись рекомендаціями постачальника послуг комерційного обліку щодо технічних характеристик лічильників ті інших засобів вимірювальної техніки, розміщених на його веб-сайті.
Відповідну інформацію розміщено на нашому сайті у розділі Діяльність.

Послуги комерційного обліку або за наступним посиланням.
Додаткову інформацію та необхідні роз’яснення Ви можете отримати у філіях ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ».