УЛАШТУВАННЯ ВУЗЛА ОБЛІКУ

Електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними засобами комерційного обліку електричної енергії для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також (за бажанням споживача) засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії.
Крім того, електроустановки всіх промислових споживачів з рівнем напруги вище 1 кВ та електроустановки промислових споживачів з рівнем напруги нижче 1 кВ і середньомісячним споживанням 50 000 кВт*год та більше повинні оснащуватися засобами автоматизації зчитування результатів вимірювань (первинних даних комерційного обліку) та даних про стан обладнання вузлів обліку електроенергії, а також засобами автоматизації передавання цієї інформації в сервери автоматизованої системи постачальника послуг комерційного обліку (ППКО).
Підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена лічильниками комерційного обліку електричної енергії, забороняється.
Послуга з улаштування вузла обліку або його реконструкції надається на підставі відповідного договору.
Замовник має право самостійно придбати лічильники електричної енергії (а також інші засоби вимірювальної техніки, у т.ч. для контролю якості електричної енергії) та надати їх разом із паспортом (відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку) для встановлення на своєму об’єкті. Під час їх купівлі Замовник повинен керуватись рекомендаціями постачальника послуг комерційного обліку щодо технічних характеристик лічильників ті інших засобів вимірювальної техніки, розміщених на його веб-сайті.
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» зареєстровано як постачальник послуг комерційного обліку та надає послугу улаштування вузла комерційного обліку.
Технічні характеристики засобів вимірювальної техніки.
І
І
І

Надалі вузол обліку обслуговується постачальником послуг комерційного обліку (ППКО) на підставі відповідного договору.

Засіб вимірювальної техніки має бути опломбований на затискній кришці пломбою ППКО, який надає відповідні послуги по цьому вузлу обліку. Пломби з тавром ППКО мають бути встановлені також на пристроях, що закривають первинні і вторинні кола живлення засобу обліку, важелі і кнопки управління комутаційних апаратів та кришки автоматів, встановлених у цих колах, двері комірок трансформаторів напруги, кришки на зборках і колодках затискачів, випробувальних блоках, усі інші пристрої та місця, що унеможливлюють доступ до струмоведучих частин схеми обліку.
Перелік місць для пломбування може бути розширений.

Пломбування засобів вимірювальної техніки не є послугою та здійснюється безоплатно.

Під час пломбування на об’єкті складається акт про пломбування. Акт підписується представниками сторін, які брали участь у процедурі пломбування.

Електроустановки споживачів, які бажають здійснювати розрахунок за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, мають бути забезпечені відповідними багатотарифними або інтервальними лічильниками електричної енергії.

У разі встановлення побутовим споживачем у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки облаштування вузла обліку здійснюється відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку та Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючи ми установками) приватних домогосподарств, затвердженого Регулятором.