СТАНДАРТНЕ ТА НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ

На підставі заяви Замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуаційного плану оператор системи розподілу визначає точки забезпечення потужності виходячи із структури електричних мереж та навантаження у зоні можливого приєднання.
Умови визначення приєднання (стандартне/нестандартне):

Для стандартного приєднання плата за приєднання розраховується як Ставка плати за стандартне приєднання помножена на заявлену потужність Замовника.
Плата за нестандартне приєднання електроустановки Замовника визначається в кожному окремому випадку на підставі проектної документації у встановленому розділом ІІ Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої Постановою НКРЕ № 115 від 12.02.2013 року, порядку.
Додатково оплачуються інші супутні роботи (улаштування вузла обліку, процедура підключення тощо).
Додаткову інформацію та необхідні роз’яснення Ви можете отримати у філіях ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ».