Звітна інформація, щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж

2020

2019

2018

2017

2016