РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЩОДО ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Шановні споживачі електричної енергії!

Для облаштування комерційного обліку електричної енергії, відповідно до п.6.7. глави 6 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії (Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 №311) споживач має право самостійно придбати засоби вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку електричної енергії, Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких ЗВТ, та надати їх разом з паспортом ЗВТ для встановлення на своєму об’єкті. Споживач, під час купівлі повинен керуватися наступними рекомендаціями (п.6.8. глава 6 розділ V «Кодекс комерційного обліку електричної енергії»), щодо технічних характеристик ЗВТ (лічильник електричної енергії, трансформатори струму, трансформатори напруги) :
Лічильники для юридичних осіб повинні відповідати наступним вимогам:
1. Номінальна напруга та струм лічильника повинні відповідати параметрам мережі та величині дозволеної потужності. Лічильник (рекомендовано) може мати універсальний блок живлення з можливістю вмикання, як в мережу 380В, так і в мережу 100В
2. Робоча частота змінного струму – 50 Гц
3. Клас точності лічильника – 0,5S-2.0
4. Діапазон робочих температур – -30 ….. +55 ºС
5. Чутливість лічильника –не гірше 0,2 % від номінального струму
5. Міжповірочний інтервал – – не менше 8 років для 1 фазних лічильників та не меньше 6 років для 3 фазних лічильників
6. Лічильник повинен мати програмний (парольний) та механічний (пломбування) захист параметризації.
7. Лічильник повинен вести графік споживаної потужності з періодом інтеграції 60-хв з глибиною збереження не менше 180 діб
8. Лічильник повинен підтримувати DLMS протокол та мати інтерфейс RS-485 в випадку його включення в АС підприємства
9. Наявність на території України організації, яка проводить ремонт таких електролічильників (в. т.ч. гарантійний)

Лічильники для побутових споживачів повинні відповідати наступним вимогам:
1. Номінальна напруга та струм лічильника повинні відповідати параметрам мережі та величині дозволеної потужності
2. Робоча частота змінного струму – 50 Гц
3. Клас точності лічильника – 0,5S-2.0
4. Діапазон робочих температур – -30 ….. +55 ºС
5. Міжповірочний інтервал – не менше 8 років для 1 фазних лічильників та не меньше 6 років для 3 фазних лічильників
6. Тип лічильного механізму – рідкокристалічний
7. Розрядність лічильного механізму – не менше 6 цілих знаків
8. Чутливість лічильника –не гірше 0,4% від номінального струму
9. Кількість вимірювальних елементів для однофазного приладу обліку – два (у «фазному» і «нульовому» елементах)
10. Лічильник повинен мати програмний (парольний) та механічний (пломбування) захист параметризації
11. Лічильник повинен вести графік споживаної потужності з періодом інтеграції 60-хв з глибиною збереження не менше 180 діб
12. Лічильник має мати вбудований модем для передачі даних та отримання команд від автоматизованої системи обліку через силову PL-магістраль чи радіоканал стандарту ІЕЕЕ802.15.4. Допускається використання електролічильників, які мають конструктивно передбачений відсік для додаткового встановлення модему для передачі даних та отримання команд від автоматизованої системи обліку через силову PL-магістраль чи радіоканал стандарту ІЕЕЕ802.15.4
13. Наявність на території України організації, яка проводить ремонт таких електролічильників (в. т.ч. гарантійний)

Інтервальні лічильники (багатотарифні), які використовуються для розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу повинні мати не менше 3 тарифних зон.
Лічильник електричної енергії, якщо він призначений для інтервального вимірювання електричної енергії, має містити годинник, для точності кварцевого годинника лічильників повинні застосовуватися вимоги ДСТУ EN 62054-21.
При втраті живлення результати вимірювань інтервального лічильника мають зберігатись у вбудованій пам’яті, яка здатна зберігати зареєстровані значення, не менше 40 діб.
У випадку розрахунків по “зеленому тарифу” повинна передбачатись можливість обрахування активної електроенергії в двох напрямках (“споживання” та “генерація”).

Вимоги до класу точності ЗВТ залежно від рівня напруги наведено у таблиці 1, класи точності А, В, С лічильників встановлені згідно з класифікацією, визначеною Директивою 2014/32/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року.


* Для генеруючих станцій та понижуючих підстанцій або якщо вимагається завданням вимірювання та/або умовами договору, а також при новому будівництві та/або заміні ЗВТ для ТКО із середньомісячним споживанням 50000 кВт*год та більше за місяць.
** Для обліку електричної енергії у побутових споживачів з дозволеною потужністю до 3,6 кВт включно дозволяється використовувати існуючі ЗВТ з класом точності 2,5 у разі, якщо вони пройшли метрологічну повірку. Вимоги щодо функціональності ЗВТ, які встановлюються у побутових споживачів, визначаються окремими рішеннями Регулятора.

Рівень напруги, як характеристика точки комерційного обліку, наведений у таблиці 2.


Для прискорення процедури параметризації інтервального лічильника потрібне спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для роботи з конкретним типом лічильника. У разі вибору лічильника, для роботи з яким на підприємстві відсутнє програмне забезпечення, споживач повинен надати програмне забезпечення та провести навчання персоналу підприємства власним коштом.
Для юридичних осіб на підприємстві наявне програмне забезпечення для параметризації інтервальних лічильників : ТОВ “НіК”, ДП “Айтрон Україна”, ТОВ “ЛГ Смарт Енерджі”, ТОВ “Єлгама-Електроніка”; ТОВ “EMH-Україна”, ТОВ “Ельстер-Україна”, Компанія “ІSKRAEMECO”.
Для побутових споживачів на підприємстві наявне програмне забезпечення для параметризації інтервальних лічильників: ТОВ “НіК”, ТОВ “ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД”, ТОВ “Єлгама-Електроніка”, ТОВ “АДД-Енергія”, ТОВ “ЛГ Смарт Енерджі”, ДП “Айтрон Україна”, Компанія “ISKRAEMECO”, ЗАТ “Елвін”.
Для передачі ЗВТ на баланс ДП «Регіональні електричні мережі», необхідно представити: паспорт ЗВТ та копію касового чеку на його придбання, або інший документ, що підтверджує його вартість. Приймання ЗВТ оформлюється Актом прийому-передачі при укладанні договору на послуги комерційного обліку електричної енергії.