Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) для здійснення експлуатації, технічного обслуговування та розвитку електромереж, які перебувають балансі ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ», підприємство має намір звернутися до НКРЕКП з заявою на встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2021 рік.

 

Враховуючи зазначене, на виконання Закону та з дотриманням вимог Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175, ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» здійснило розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2021 рік за методологією «витрати плюс».

 

Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866,                   ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» оголошує про проведення відкритого обговорення щодо встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії з 01.01.2021 р.

Діючі тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» затверджені постановою НКРЕКП від 04.02.2020 № 279 (із змінами та доповненнями).

Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2021 рік було здійснено відповідно до структури тарифу, встановленої НКРЕКП. В основу формування тарифів на 2021 рік покладається розрахунок прогнозованого доходу, який включає обґрунтовані витрати та розрахунковий прибуток, розмір якого є достатнім для забезпечення діяльності з розподілу електричної енергії

№ з/п Найменування Одиниці виміру Прогнозні тарифи з 01.01.2021         (без ПДВ)
1. Тариф на розподіл електричної енергії для споживачів першого класу напруги      грн/МВтּг 138,89
2. Тариф на розподіл електричної енергії для споживачів другого класу напруги      грн/МВтּг 460,97

 

Формування тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2021 рік здійснено відповідно до виробничих потреб                 ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» та вимог чинного законодавства з урахуванням:

  • прогнозного балансу електроенергії ОЕС України;
  • прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021 рік (згідно з першим сценарієм), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки»;
  • економічно обґрунтованих планових витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів;
  • бухгалтерської звітності;
  • статистичної звітності;
  • форм звітності НКРЕКП та відомчих форм звітності Міністерства енергетики України;
  • техніко-економічних розрахунків;
  • кошторисів;
  • обґрунтувань.

До прогнозованих витрат (прогнозованого необхідного доходу) включені матеріальні витрати, витрати на послуги з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ПрАТ «НЕК «Укренерго», витрати на закупівлю електричної енергії з метою компенсації витрат електроенергії на її розподіл, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію та інші операційні витрати

Зауваження та пропозиції щодо прогнозних тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» на 2021 рік приймаються з 14.09.2020 по 25.09.2020 у письмовій формі з відміткою «Пропозиції до структури тарифів» за адресою:

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд.85, та/або e-mail: kanc@meregi.com

тел./факс (044) 206-62-80

Звертаємо увагу на те, що пропозиції та зауваження до проекту перегляду структури та рівнів тарифів повинні бути надані у зазначений вище термін та супроводжуватись обґрунтуваннями та інформацією щодо контактних даних для здійснення зворотного зв’язку.

Анонімні зауваження та пропозиції, а також пропозиції і зауваження, що будуть надані після 15-00 25.09.2020, розглядатися не будуть.

Відкрите обговорення (відкрите слухання) відбудеться після прийняття та обробки зауважень та пропозицій 28.09.2020 о 13-00 за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 85, каб. 102.

Інші новини

30 Лип

Реєстр Постачальників ДП Регіональні Електричні Мережі

Реєстр постачальників ДП РЕМ станом на 30.07.2021

29 Лип

Повідомлення щодо відключення споживачів

Відповідно до підпункту 8 пункту 6.2 договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, пункту 7.5 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою  НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312, пункту 11.5.2 Кодексу системи розподілу, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 310, у зв’язку з заборгованістю ДП «Регіональні електричні мережі» здійснить припинення розподілу електричної енергії […]

23 Лип

Повідомлення щодо відключення споживачів

Повідомлення щодо відключення споживачів Відповідно до підпункту 8 пункту 6.2 договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, пункту 7.5 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою  НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312, пункту 11.5.2 Кодексу системи розподілу, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 310, у зв’язку з заборгованістю ДП «Регіональні електричні мережі» здійснить […]